Akademik'e dön

Lisans (LL.B)

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim esas itibariyle dört yıl sürmektedir. Ancak, Fakültemizde derslerin bir bölümü İngilizce dilinde sürdürüldüğünden, İngilizce düzeyi yeterli olmayan öğrencilerimiz hazırlık programına alınırlar. Öğrencilerimizin İngilizce bilgisini ölçmek amacıyla yapılan seviye belirleme sınavında başarılı olanlar, doğrudan Fakülteye başlama hakkı kazanırlarken, diğer öğrenciler bilgi düzeylerine göre belirlenen hazırlık sınıflarına yönlendirilirler.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde diğer hukuk fakültelerinde genel olarak seçmeli olarak okutulan dersler zorunlu olarak verilir. Ayrıca, klasik hukuk fakülteleri ders programının yanı sıra İngilizce olarak yürütülen dersler vardır. Bu bağlamda, İngilizce olarak işlenen derslere “Uluslararası Hukuk”, “AB Hukuku ve Kurumları”, “Uluslararası Ticari İşlemler”, “Uluslararası Ticari Tahkim”, “İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması”, “İngiliz ve Amerikan Hukukunda Sözleşmeler ve Haksız Fiiller”, “Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukuku”, “Hava Hukuku”, “Uluslararası Kadın Hukuku” dersleri örnek gösterilebilir.

Öğrencilerimizin ikinci bir yabancı dil olarak, Almanca öğrenebilmeleri için, ikinci sınıftan itibaren Almanca dil dersleri başlatılmaktadır. Almanca derslerinde geri kalan öğrenciler için, yaz aylarında, haftada 30 saat olmak üzere, toplam 150 saatlik yoğun Almanca dersi verilir. Aldıkları Almanca dersleri çerçevesinde öğrenciler dördüncü sınıfta Alman Hukuku ve Terminolojisi dersi görürler. Böylelikle, öğrenciler, Fakültemizden mezun olduktan sonra sadece teknik hukuk İngilizcesine ve Avrupa Birliği’ne ilişkin temel düzenlemelere hâkim olmakla kalmaz, ayrıca orta düzeyde Almanca bilen hukukçular haline gelirler.