Anglo-Sakson Hukukunda Haksız Fiiller

Ders Kodu: 
LAW 236
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
4
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Anglo-Sakson Hukuku’nda haksız fiillere ilişkin temel bilgilerin öğretilmesi
Dersin İçeriği: 

Kasten işlenen haksız fiiller, ihmal, kusursuz sorumluluk, ürün sorumluluğu konuları ve eleştirel gerekçelendirme yeteneklerini de içeren haksız fiillere ilişkin belli başlı yargı içtihatları, bu ders kapsamında ele alınmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari