Ticaret Hukuku I

Ders Kodu: 
LAW 321
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
4
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Ticari İşletme Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku derslerine hakim ilkelerin kavranması
Dersin İçeriği: 

Bu dersin kapsamında, ticari işletme kavramı, ticari işletmenin devri ve rehni, tacir kavramı, tacir olmanın hüküm ve sonuçları, haksız rekabet, ticaret ünvanı, marka, ticaret sicili, tacir yardımcıları gibi en önemli ticari işletme hukuku kavramları ile kıymetli evraka ilişkin tanım, unsurlar, özellikler, adi senetten farkları, kıymetli evrakın devir şekillleri ve defiler, kambiyo senetleri, türleri, police, bono, çek ve ilgili esaslar öğretilmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari