Bildiri Özetleri - Sorumluluk Hukukuna İlişkin Güncel Sorunlar Sempozyumu