Prof. Dr. Adnan Tezel Toplantıları: "Sporda Güncel Sorunlar ve Çözüm Yolları"

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Vergi Merkezi işbirliği ile “Sporda Güncel Sorunlar ve Çözüm Yolları” başlıklı panel Prof. Dr. Adnan Tezel Toplantıları kapsamında geniş bir katılımla gerçekleştirilmiştir. Başkanlığını Av. Türker Arslan’ın yaptığı panelde Av. Alpay Köse “Spor Hukukuna Genel Bakış ve Spor Hukukunun Türkiye ve Dünya’daki Gelişimi”; Av. Metin Ünlü, “Spor Kulüplerinin Hukuki Yapısı”; Tuğrul Akşar, “Spor Kulüplerinin Malî Problemleri” başlıklı konuşmaları yapmışlardır.