• Türkçe
  • English

Sevinç Hanım Müjdemi isterim:

Ekte Nevada Barosu'nun Yeditepe üniversitesi hukuk fakültesinin ABA (Amerikan Barolar Birliği) onaylı Amerikan üniversitelerine denk olduğuna dair hakkımda çıkmış karar bulunmaktadır.

Kararda detaylı olarak hem Haluk Bey'in hem de okulumuzun ismi ve nitelikleri geçmektedir.

Yeditepe Üniversitesi hukuk mezunlarının bu yolla Amerika'da baro sınavına girmeleri için bu karar çok büyük bir kapı açmıştır.

Emsal niteliğindeki bu kararı lütfen web sayfanızda ve gerekli alanlarda kullanmaktan çekinmeyin.

Haluk Bey'e saygılarımı ve teşekkürlerimi iletirseniz çok sevinirim. Kendisinin email adresini alırsam ben de şahsen teşekkür etmek isterim.

Her türlü yardımınız için tekrar teşekkür ederim

Sevgi ve Saygılarımla

Sevgi ERGUN OGBONNA

Las Vegas- Nevada


İlgili kararın orijinal metni için tıklayınız: Ogbonna, Sevgi FEC Decision (4)

İlgili kararın tercümesi şu şekildedir:

NEVADA BAROSU 

ABA AKREDİTESİ OLMAYAN OKULLARDAN MEZUN OLANLARIN BARO BAŞVURUSUNU SORUŞTURMA KOMİTESİ

SEVGİ OGBONNA’nın dilekçesi üzerine

S.C.R. 51.5 Hükmüne Uygun Belge

S.C.R. 51.5 UYARINCA ABA AKREDİTESİ OLMAYAN OKULLARDAN MEZUN OLANLARIN BARO BAŞVURUSUNU SORUŞTURMA KOMİTESİ’NİN RAPORU

27 Temmuz 2015’te, başvurucu SEVGİ ERGUN OGBONNA, Kabul Bürosu’na geçerli bir dilekçe sunarak Yüksek Mahkeme’nin 51.5(1) (c) (2) sayılı hükme göre Nevada Yüksek Mahkemesi’nin 51 (3) sayılı hükmünden muaf olmayı talep etti.

51 (3) hüküm, Nevada Barosu’nda avukatlık ya da hukuk danışmanlığı yapmak için başvurularda, Amerika Baro Kurulu’nun (ABA) Hukuk Eğitimi ve Başvurular Komitesi’nden onaylı bir hukuk fakültesinden diploma almış olmasını şart kılar.  9 Ekim 2012’de, başvurucu, ABA akreditesi olmayan okullardan mezun olanların başvurusunu inceleyen Soruşturma Komitesi huzurunda yapılacak olan incelemenin yapılacağı tarih, saat ve yer konusunda ve incelemenin yaklaşık masrafı hususunda bilgilendirildi. 14 Aralık 2015’te başvurucu, Nevada Barosu’nun 3100 West Charleston Boulevard, Suite 100, Las Vegas, Nevada 89102 adresindeki ofisinde, dilekçesinde belirttiği hususların görüşülmesi için huzurda bulundu.

İncelemede şu komite üyeleri yer aldı: Başkan Thomas Beatty, Başkan Yardımcısı Jeffrey Rodefer, Esq., George Hibbeler, Esq., Chris Davis, Esq., Pamela Lawson Esq. ve Gloria Sturman, Esq. Kabul Müdürü Shell Mercer, ve Kabül Müdür Yardımcısı Dean Fernandez de inceleme sırasında yer aldı.

Başvurucu, inceleme sırasında temsil hakkını kullandı ve avukat yardımcısı olarak çalıştığı hukuk bürosunda ortak olarak çalışan Frank Flansburg tarafından temsil edildi. Başvurucu, 23 Eylül 2015 tarihli yabancı hukuk öğrencileri için Hukuk Yüksek Lisansı’nı 24 krediyi tamamladığına dair ek belge gösterme hususunda izin istedi. Transkript, Kabul Bürosu tarafından 28 Eylül 2015’te alındı ve inceleme konusu transkripte eklenerek delil olarak incelenecektir.

Yeminli ifadesini ve delillerini sunan başvurucunin başvurusunu dikkatlice değerlendiren Komite çoğunluğu, S.C.R. 51.5(5) kuralına uygun aşağıdaki hüküm ve görüşlerde bulunmuştur:

KARAR

Komitenin söz konusu hususun incelenmesinde yetkisi vardır ve başvurucu S.C.R. 51.5(5) kuralı uyarınca bu yetkiye tabidir.

S.C.R. 51.5(8), Ek I(II)(6) (Baro Müfetişleri Kurulu Kural ve Usulleri) ve Ek 2(5) (Komite Kural ve Usulleri)’ye göre; başvurucunın ya S.C.R. 51.5(1), (a), (b) paragraflarındaki ya da (c) paragrafındaki, Baro Müfettişleri Kurulu Komitesi’nin onayı için şartları sağladığını ispat yükü başvurucudadır. Özellikle, Ek 2(5), başvurucunin Komite’ye, ABA kredisi olmayan hukuk fakültesi için yedi kabul edilebilir belgeyi: hukuk fakültesinin kalitesi (vakıf veya değil, uzaktan veya örgün eğitim vs.); ders programı (alınan dersler, genel hukuk konuları, bireysel derslerin uzunluğu, sömester veya başka dönemli, katılımın zorunluluğu, sanal mahkeme, etc.); akademik kadro (tam zamanlı öğretim üyelerinin sayısı, akademik kadronun öğrenci sayısına oranı, profesyonel sertifikalar, akademik kadronun derslerden sonra öğrencilerle iletişimi, etc.); kabul standartları (LSAT veya benzer sınav zorunluluğu, ortalama GPA, BA/BS gerekliliği veya AA kabul edilebilirliği, öğrencilerin sayısı, vs.); kaynaklar ve araştırma yöntemleri (kütüphane olanakları, kütüphanedeki yayınların sayısı, kütüphanedeki yayınların türü, çalışma olanakları vs.); fiziksel ortam (genişlik, sınıf büyüklüğü, sanal mahkeme olanakları, akademik kadronun ofisleri, hukuk fakültesinin genel üniversiteden ayrı olması vs.); ve hali hazırda var olan akreditasyon, önceki akreditasyon geçmişi veya önceki başvuru (ABA akreditasyon başvurusu veya koşullu akreditasyon, ABA akreditasyonuna başvuru, ABA’ya paralel bir kuruma hukuk fakültesinin akredite olması, vs.).

Başvurucu, S.C.R. 51.5(1)(C)(2)’te S.C.R. 51(3) hükmü uyarınca muafiyet talep etmektedir. Özellikle, başvurucu hukuk icra etmek için gerekli şartları sağladığını çünkü “Amerika Baro Kurulu’nun yetkisi dışındaki yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olduğunu…” ve ABA akrediteli hukuk fakültelerinin sunduklarına eşit bir hukuk eğitimi aldıklarını iddia etmektedir.

Komite bunu daha önce görüştü ve yabancı bir hukuk fakültesinin gerçekten ABA onaylı bir hukuk fakültesindeki eğitimi mantıken sunamayacağını gözlemledi. Bunun yanında, bazı özellik arz eden durumlarda, yabancı ülkedeki hukuk eğitimi ile ABA onaylı kurumlar, ki kabaca birbirlerinin benzerleridir, arasında benzer unsurlar olabilir. Komite, başvurucu tarafından gösterilen vak’aları bu çerçevede değerlendirdi.

Başvurucu, İstanbul’daki Yeditepe Üniversitesi’nden 2004’te mezuniyet diploması aldı. Başvurucu bu diploma ile İstanbul Barosu’na kabul edilmeye uygun bulundu. Başvurucu, Dekan Prof Dr. Haluk Kabaalioğlu tarafından, okulun uluslararası hukukçu yetiştirmek hususundaki misyonunu açıklayan bir belge sundu. Bu amaçla, ders programı sadece Türkçe anlatılan Türk hukukuna yönelik derslerden değil fakat İngilizce olduğu kadar Almanca da öğretilen Avrupa ve Amerika hukuku derslerinden de oluşur. İngilizce öğretilen dersler, genel hukuk dersleri olan Sözleşmeler ve Haksız Fiiller Hukuku’nun yanı sıra Uluslararası Hukuk, Avrupa Birliği Hukuku ve Kurumları, Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Tahkim dersleridir. Başvurucu, Dünya Eğitim Hizmetleri’nden, ABD’dekine eşit değerdeki hukuk üzerine yapılan lisans diplomasına eşit, 121 lisans kredisi ve 2.55 ortalamaya sahip bir Kredi Değerlendirmesi ve Belgelendirilmesi Raposu sundu.

Başvurucu, lisans eğitiminin tamamlanması üzerine, 6 ayı yerel mahkemelerde; 6 ayı da bir hukuk bürosunda olmak üzere bir yıllık stajını tamamladı. Stajını tamamlamasının ardından başvurucu 2005 yılında girdiği sözlü sınavı geçerek, halen saygın bir itibar sahibi olduğu İstanbul Barosu’na kabul edildi. Başvurucu, 2005’ten 2010 yılına kadar, uluslarası sözleşmeler ve deniz ticareti hukuku alanlarında uzmanlaşarak hukuk icra etti. Kendisinin esas çalışma alanı, deniz ticareti hukuku olup; içerisinde dava dışı uzlaşmaların ve yargılamaların da bulunduğu 100 davayı sonuca ulaştırdığını düşünmektedir. Başvurucu, Ameriya’ya taşınması üzerine bir Amerikan hukuk bürosunda çalışarak bu büro için sözleşmeler hukuku ekseninde Türkçe hukuki evrak incelemeleri ve çeviriler yaptı. Başvurucu, 2011 yılından beri Nevada’da yaşamaktadır.

Başvurucu, Yeditepe Üniversitesi’nin İngilizce transkriptini sundu ve puanlamaların, 4.00 not ortalaması üzerinden öngörülen puanlara tekabül ettiği harf notları ile yapıldığını belirtti. Yeditepe’de haftanın 5 günü, sabah 8’den akşam 5’e kadar dersler vardı ve derslere katılım zorunluydu. Başvurucunin hatırladığı kadarıyla, sınıfında yaklaşık olarak 60 kişi vardı. Anglo-Sakson Hukukunda karar kitapları okutulmasına rağmen; Türk Hukuku, yazılı hukuk sistemine dayandığından, derslerde ilgili hüküm ve maddeleri içeren kitaplar da kullanıldı. Dersler bizzat sınıf katılımı ile gerçekleştirildi ve hiçbir zaman yazışma suretiyle veya uzaktan eğitim yapılmadı. Sınavlarda hem çoktan seçmeli, hem de yazılı usulde sorular sorulmaktaydı.

Başvurucu, Yeditepe Üniversitesi’nde eğitim görürken, Hukuk Fakültesi, kampüs içerisinde ve kendi derslikleri ile ayrı bir binada bulunmakta idi. Buna ek olarak Yeditepe Üniversitesi, bir kısmı hukuk alanına tahsis edilen geniş bir kütüphane de sunmakta ise de başvurucu, bu kütüphaneyi eğitim hayatından çok uygulamaya geçtiğinde kullandığını ifade etmiştir. Kütüphanede kitaplara ek olarak, araştırmaya elverişli bilgisayarlar da bulunmaktaydı. Başvurucu, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi kadrosu ile ilgili genel bir bilgi sundu ve bu kadronun çoğu, üniversitedeyken kendisinin de hocalarıydı. Bu bilgiler, Yeditepe Üniversitesi’nin internet sitesinden alınmış olmakla birlikte yalnızca başvurucunun spesifik tecrübelerine dayalı olarak değil; objektif olarak da kadronun büyük bir bölümünün tam zamanlı, Amerika ya da İngiltere’de eğitim görmüş profesörlerden oluştuğu görülmektedir.

Başvurucu, St. Louis’te bulunan Washington University’de LLM yaparak eğitimin ilerletmeye devam etti. Program uzaktan eğitimden oluşuyordu ancak sadece internet üzerinden değildi. Bunun yerine, öğrenciler eş zamanlı konferanslarla gerçekleştirilen zorunlu derslere katılıyorlardı. LLM programı 2 dönem ve 24 krediden oluşuyordu ve başvurucu bu programı, 3.47 genel not ortalaması ile tamamladı. LLM programı çerçevesinde tamamladığı dersler, fikri ve sınai haklar, eşya hukuku, sözleşme görüşmeleri, uluslarası ticari işlemler, ticari işletmeler, profesyonel sorumluluk, medeni usul hukuku, sözleşmeler, hukuksal araştırma ve yazışma ve Amerikan Hukuk Sistemi derslerinden oluşuyordu.

Başvurucu ayrıca Kaliforniya Barosu’nun, başvurucunun Türkiye’deki saygın itibarı ve sunduğu diğer belgeler çerçevesinde Kaliforniya Barosu sınavına girme hakkı olduğunu ifade ettiği yazışmaları da sundu.

Lisans eğitimine ek olarak başvurucunun Washington Üniversitesi’nde LLM yaparak ve devamında Seattle Üniversitesi’nde hukuki yazışmalar alanında çalışmaya devam ederek eğitimini ilerletmesi karşısında, SCR 51.5(1) hükmü ve Ek 2(5) çerçevesinde gerekli niteliklere sahip olduğu görülmüştür. Bakınız: In Re Amendola, 11 Nev. 785, 895 P.2d 1298 (1995).

TAVSİYENAME 

Komite ortaya konan tüm bulgular, maddi gerçekler ve koşullar karşısında oybirliği ile:

Başvurucunun üzerine düşen ispat külfetini yerine getirerek SCR 51.5 hükmü çerçevesinde öngörülen tüm gereklilikleri yerine getirdiğini ispatladığı; zira Yeditepe Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladığı, hukuk uygulamasında yer aldığı, Washington Ünivesitesi’nde LLM; Seattle Üniversitesi’nde internet üzerinden gerçekleştirilen hukuksal yazışma programını tamamladığı ve tüm bunların ‘işlevsel eşdeğerlik’ standardını sağladığı kanaatine varmıştır. Bakınız: In Re Amendola, 11 Nev. 785, 895 P.2d 1298 (1995).

SEVGİ ERGÜN OGBONNA’nın, SCR 51(3) hükmü çerçevesinde muafiyet talebini içeren dilekçesine itibar edilmesi gerektiğini ve SCR 51.5(1)(c) hükmü gereği öngörülen tüm gereklilikleri yerine getirmek suretiyle Nevada Baro Sınavına girme hakkı bulunduğunu belirtmek gerekmiştir.

 Nevada Barosu, İşlevsel Eşdeğerlik Komitesi Adına,

Thomas D. Beatty

New York Barosu avukatlarından Yeditepe Üniversitesi hukuk Fakültesi’nde mezun olduktan sonra Penn State Dickinson Law School’da LL.M. Yüksek lisans yapan Burslu Doktora öğrencimiz sayın Özlem Ata’nın notu:

Zaten birçok eyalet kabul ediyor Yeditepe'de lisans eğitimini. Nevada Barosunun da buna katılması, gelecekteki öğrenciler için Sevgi Hanımın da emsal oluşturması çok iyi olmuş. Ancak güzel taraf şu ki, hukuk fakültesini derslerin içeriklerinden, akademik kadrodan, kütüphaneye, dersliklerin durumunda kadar bu kadar ayrıntılı ve olumlu tanıtan bir yazı yazılamazdı. Bunun Amerika'da resmi bir incelemede karar altına alınmış olması çok güzel.

Yeditepe Hukuk Fakültesi’inden mezun olup  Yeditepe Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Spor Hukuku konulu tezi ile yüksek lisans diplomasını aldıktan sonra Washington College of Law’da da ikinci LL.M. Diplomasını alan Av. Emre Bilginoğlu’nun değerlendirmesi:

New York, California gibi baro sınavları yabancılar tarafından çok rağbet gördüğünden onlardaki düzen daha istikrarlı. Zaten Sevgi Hanım da  California Barosu sınavını almaya ehil olduğunu dilekçesinde belirtmiş. Bu komite Sevgi hanımın hukuk eğitiminin baro sınavını almaya yeterli olup olmadığını incelemiş. Yabancı okuldan mezun olunduğunda (ABA onaylı olmayan), mezunun yerine getirmiş olması gereken bazı koşullar var. Derslerin nasıl işlendiği, konuların ne olduğu vesaire hepsi inceleniyor. Ondan Dekanın okul hakkındaki yazısını kanıt olarak sunmuşlar. Özellikle uzaktan eğitim, sınavsız eğitim türündeki öğrenim metodları kabul görmez. Bizim fakültenin işlevsel denklik (functional equivalency) olarak bu kıstasları başarıyla yerine getirdiğini tespit etmişler. Bunun dışında tabi bir de LLM eğitimi şart. Sevgi hanımın avukatı özellikle sadece online olmadığını belirtmiş aldığı eğitimin. Zaten bir LLM derecesi baro sınavına doğrudan hak kazandırmaz. NYU web sitesinde şöyle açıklamış:

“…earning a US LLM does not guarantee eligibility to sit for the New York bar exam.  The New York Board of Law Examiners and not NYU Law School determines eligibility to sit for the exam.”

Sevgi hanımın girmek istediği Nevada Barosu’nda yabancı okul mezunları için işlevsel denkliğe başvurmak şart koşulmuş.

51.5 (c) Graduation from a foreign law school outside the accreditation jurisdiction of the American Bar Association and satisfactory evidence that the petitioner either:

(1) meets the requirements of Rule 51.5(1)(a) above; or

(2) received a legal education that is functionally equivalent to an education provided by a law school accredited by the American Bar Association.

Denklik için eğitimin yanında hukuk uygulaması da aranmış. Sevgi hanımın avukatı bu yüzden mezuniyet sonrası yaptığı işleri yazmış. Tüm bunların düzenlendiği hüküm de Supreme Court Rule 51.5[1]. Bunlar incelendikten sonra komite raporunu sunar ve ona göre başvuranın sınava girip girmeyeceğini belirler. Yani bu inceleme şahsa özel olur; herkesin durumu ayrı ayrı incelenir. Bu incelemede hem Yeditepe’nin işlevsel olarak denk olduğuna kanaat getirmişler hem de LLM derecesinin kabul görülür olduğuna karar vermişler.

Rule 51.5.  Certification by the committee on functional equivalency.

1.  Certification prior to application.  A prospective applicant who fails to meet the accreditation requirement of Rule 51(1)(c) shall not be permitted to apply for admission to practice law unless the committee on functional equivalency certifies that he or she has met the qualifications set forth in this rule. To request certification, a prospective applicant must petition the committee on functional equivalency in accordance with the provisions of this rule and the policies and procedures of the committee.

Only prospective applicants satisfying the qualifications set forth in paragraphs (a), (b), or (c) of this subsection may petition for such certification. A prospective applicant must include with the petition satisfactory evidence that he or she meets these qualifications; otherwise the petition shall be summarily denied, without review.

The following qualifications are required for certification:

(a) Graduation from an unaccredited law school within the American Bar Association’s accreditation jurisdiction and satisfactory evidence that:

(1) the petitioner has been admitted to practice law in any jurisdiction, including another state of the United States of America, a territory of the United States of America, the District of Columbia, or a foreign country; and

(2) the petitioner has been, for at least ten of the preceding twelve years, lawfully engaged in the full-time practice of law in the jurisdiction where the petitioner is admitted to practice law or in any other jurisdiction, provided that if the legal work experience takes place in a foreign country, it is a country where the English common law substantially forms the basis of that country’s jurisprudence, and where English is the language of instruction and practice in the courts of that jurisdiction; and

(3) the petitioner’s legal education, as augmented by such subsequent legal work experience, is now functionally equivalent to an education provided by a law school accredited by the American Bar Association.

(b) Graduation from a law school that was not accredited by the American Bar Association at the time of the petitioner’s graduation but which has since achieved accreditation and satisfactory evidence that:

(1) the law school achieved American Bar Association accreditation no more than 3 years after the petitioner’s graduation; and

(2) the legal education received is functionally equivalent to an education provided by a law school accredited by the American Bar Association.

(c) Graduation from a foreign law school outside the accreditation jurisdiction of the American Bar Association and satisfactory evidence that the petitioner either:

(1) meets the requirements of Rule 51.5(1)(a) above; or

(2) received a legal education that is functionally equivalent to an education provided by a law school accredited by the American Bar Association.