• Türkçe
  • English

4142 sayılı Yasa ile 1996 yılında kurulan Yüksek Öğretim Kanunu çerçevesinde kamu tüzel kişiliği, mali ve idari özerkliği haiz bir vakıf üniversitesi olan Yeditepe Üniversitesi, 1996 yılından bu yana hukuk eğitimi vermektedir. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2001 yılından bu yana Ataşehir’de bulunan 26 Ağustos Yerleşkesi ana kampüsünde eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yaklaşık yirmi yıllık bir geçmişe sahip olan Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, her sene tam, yarı-destek burslu ve bursuz olmak üzere toplam 150 öğrenciyi bünyesine katmaktadır. Burslu olarak aldığımız öğrenci sayısı, kurulduğumuz günden itibaren artış göstermektedir.

Fakültemizin kurucu dekanı, öğretim üyemiz olan Prof. Dr. Yaşar GÜRBÜZ’dür. 2002’de dekanlık görevinden ayrılan GÜRBÜZ’ün görevini, Prof. Dr. Halûk KABAALİOĞLU devralmıştır. 2017-2023 yılları arasında ise dekanlık görevi Prof. Dr. Sultan ÜZELTÜRK yürütmüştür. Fakültemize 2024 yılı şubat ayı itibariyle Prof. Dr. Yener ÜNVER dekan olarak atanmıştır.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin amacı, İngilizce ve Almancayı iyi bilen, hukukun yanı sıra sosyal bilimlerin diğer alanlarında bilgili, hukukun üstünlüğü ilkesine inanan, dürüst, ülke çıkarlarını savunan ve Türk hukuk sisteminin gelişmesine katkıda bulunan hukukçular yetiştirmektir. Hukuk Fakültesi’nde eğitim ve öğretimin başlangıcından itibaren, en az bir yabancı dile ileri düzeyde hakim ve uluslararası alanda çalışabilecek hukukçular yetiştirmek hedeflenmektedir. Derslerin kayda değer bir çoğunluğunun İngilizce olması ve yabancı dilde verilen derslerin sayısının yıllar içinde istikrarlı bir şekilde artması bunun kanıtıdır.

Türk Hukuku yanında Avrupa ve Amerikan Hukuk Sistemleri’nin temel esaslarını öğrenen mezunlarımızın, ülkemizin 21. yüzyıl ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi birikimine sahip olmaları hedeflenmektedir. Teorik ders saatlerinin yanı sıra uygulama ders saatlerini de içeren eğitim programımız ile mezunlarımızın zaman kaybetmeden çalışma yaşamına uyum sağlamaları amaçlanmaktadır. Ayrıca, Fakültemiz öğrencilerinin çeşitli akademik faaliyetlere katılımı sürekli olarak teşvik edilir. Öğrencilerimiz her sene yaz aylarında, American Washington College of Law bünyesinde düzenlenen yaz okuluna katılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin 2010 senesinde ELSA ve Ankara Barosu tarafından Ankara Adliyesinde düzenlenen Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU Kurgusal Duruşma Yarışmasında “Türkiye Birincisi” olmaları, 2014 yılında JESSUP Moot Court Türkiye elemelerinde birinci olarak Washington DC.’de yapılacak olan uluslararası turlarda Türkiye’yi temsil etmeye hak kazanmaları bu yöndeki başarılarımızı gösteren faaliyetlerin başlıcalarındandır.