• Türkçe
  • English

2004 yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (YÜHFD), ülkemizde yayımlanan vakıf üniversiteleri hukuk fakülteleri dergileri içinde en eskisidir. YÜHFD’de Türkçe ve yabancı dillerde makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mevzuat kronikleri ile eser incelemelerine yer verilmektedir. YÜHFD yılda iki sayı olarak yayımlanmakta ve dergide yayımlanan yazılar “hakemin yazarı bilmemesi” esasına dayalı olarak hakem incelemesinden geçmektedir.

. . .

Yayın Sahibi

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi adına
Prof. Dr. Sultan TAHMAZOĞLU ÜZELTÜRK
(Dekan)

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Editör 

Prof. Dr. Oktay UYGUN (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Editör Yardımcısı

Yard. Doç. Dr. Semin TÖNER ŞEN (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Yard. Doç. Dr. Onur ÖZCAN (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Danışmanlar Kurulu

Prof. Dr. Sultan TAHMAZOĞLU ÜZELTÜRK, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Bilge UMAR, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Sait GÜRAN, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Belgin ERDOĞMUŞ, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yayın Komisyonu 

Prof. Dr. Rayegan KENDER, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Erhan ADAL, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Abdülkadir ARPACI, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Nami BARLAS, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ali Cem BUDAK, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Augusto SINAGRA, La Sapienza, Roma Üniversitesi
Prof. Dr. Bart de SCHUTTER, Vrije Universiteit Brussel
Prof. Dr. Claudio GROSSMAN, American University, Washington College of Law
Prof. Dr. Helge LOYTVED, Universität Bielefeld, Fakultät für Rechtswissenschaft; Bundessocialgericht, Kassel
Prof. Dr. Michel WAELBROEK, Brüksel Üniversitesi, ULB
Prof. Dr. Nanette NEUWAHL, Montreal Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Patrick HUGG, Loyola University School of Law
Prof. Dr. Ruşen ERGEÇ, ULB Universite Libre de Bruxelles
Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Yaşar GÜRBÜZ, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Stefan TALMON, Universität Bonn, Fakultät für Rechtswissenschaft, Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Völkerrecht und Europarecht; Co-Direktor des Instituts für Völkerrecht
Prof. Dr. Don WALLACE, Jr., Georgetown Üniversitesi, International Law Institute-Chairman
Prof. Dr. Nuray EKŞİ, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Sibel İNCEOĞLU, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Sultan TAHMAZOĞLU ÜZELTÜRK, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Faruk ACAR, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Ali Ekrem AKARTÜRK, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yard. Doç. Dr. Gül DOĞAN, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yard. Doç. Dr. Cem DİNAR, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yard. Doç. Dr. Melek YÜCE BİLGİN, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yard. Doç. Dr. Semin TÖNER ŞEN, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yard. Doç. Dr. Mehmet ŞUA, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yard. Doç. Dr. Efe DIRENİSA, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Araş. Gör. Tülay ÖZER, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

. . .

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Yayın İlkeleri

1. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (YÜHFD), altı ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir.

2. Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, hukuk içerikli her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ve çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.

3. Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya .docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır:
Kağıt boyutu: A4
Üst: 2,5 cm; Alt: 2,5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm
Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı
Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı

5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.

6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırılmalıdır.

7. Dergiye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.

8. Dergiye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.

9. Dergiye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.

10. Dergiye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

11. Yayım Kurulunda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulunca, tekrar hakeme gönderilebilir.

12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır.

13. Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafından denetlenmesine olanak verecek şekilde 5 yıl saklanır.

14. Dergiye ait yeni sayı yayımlandıkça, bu sayı tek bir PDF dosyası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS) yüklenir. Ayrıca Derginin 2 adet basılı kopyası da ULAKBİM’e kargo ile ulaştırılır.

15. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.