• Türkçe
  • English

YÜ Exchange Öğrenci Öğrenim Programı / LLP Erasmus  Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Başvuru için Gerekli Şartlar

1. Yeditepe Üniversitesi’nde 1 akademik dönemi tamamlamış olmak

2. Lisans öğrencileri için; CGPA LLP – Erasmus  – en az 2.20 not ortalaması

3. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için CGPA LLP – Erasmus – en az 2.50 not ortalaması

4. İngilizce yeterlilik sınavından 100 üzerinden en az 60 alarak sözlü sınavdan başarılı olmak

5. Gidilecek üniversitenin başvuru şartlarına uymak

6. İsteyen öğrencilerin maddi destekten feragat edebilmesi

 

Başvuru için Gerekli Belgeler

1. Başvuru formu

2. Bir adet fotoğraf

3. Transcript

 

Değerlendirme

1. Akademik başarı düzeyi:  %50 CGPA

2. Dil Seviyesi:  %50

. . .

Dosyada Bulunması Gereken Zorunlu Belgeler

1. Başvuru Formu

2. Fotoğraf ( 1 )

3. Transcript (Yeditepe Üniversitesi)

4. Dilekçe

5. Learning Agreement

6. Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesi

7. Duration Sheet

8. Arrival Form (Varış formu)

9. Transcript (Misafir Olunan Üniversite)

10. AKTS - Akademik Tanınma Belgesi

11. Nihai Rapor Formu

12. Banka Hesabı (Euro)

13. Pasaport Giiş – Çıkış Damgaları olan Sayfaların Fotokopisi

14. Öğrenci Bilgi Formu

* Başvurular bölümlerin Erasmus & Exchange koordinatörlerine yapılacaktır.

* Anlaşmalı Üniversiteler ve Kontenjanlar bölüm koordinatörleri tarafından bilgilendirilecektir.

* Uluslararası Ofis’in sayfalarında yer alan ayrıntılı bilgiler için tıklayınız. 

* Hukuk Fakültesi Giden Öğrenciler Erasmus Koordinatörü e-posta: baris.erman@yeditepe.edu.tr