• Türkçe
  • English

Lisansüstü eğitimi esas itibariyle öğrencilerin lisans eğitiminde edindikleri temel hukuk bilgileri üzerinde uzmanlaşmayı, derinleşmeyi ve araştırma yeteneğinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Lisansüstü program, yüksek lisans ve doktora programı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisansüstü eğitime başlayabilmek için öncelikle hukuk fakültesi mezunu olmak ve ayrıca Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından tespit edilen koşulları sağlamak gerekir. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisansüstü eğitim, kamu ve özel hukuk dalı olmak üzere ikiye ayrılır.

Öğrenciler seçtikleri alana göre kendi dallarında uzmanlaşmış öğretim üyelerinden lisansüstü dersler alırlar. Dersler, öğrencilerin çalışma şartları da dikkate alınarak ve genel olarak çalışma saatlerine göre yapılır (16.30–22.00).

Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nezdinde yürütülmekte olan yüksek lisans programında, tezli ve tezsiz olmak üzere iki farklı hukuk yüksek lisans programı uygulanmakta ve öğrencilere çok sayıda özel ihtisas ders ve semineri seçme olanağı tanınmaktadır. Anglo-Sakson Hukuk Sistemi hakkında da ayrıntılı bilgi sahibi olabilme imkânı tanıyan yüksek lisans programımızda, uluslararası hukukun güncel sorunlarına yönelik dersler ağırlık kazanmaktadır.

Lisansüstü programımızın ikinci halkası olan doktora programında, adaylara; Avrupa Birliği Hukuku, Kamu Hukuku ve Özel Hukuk alanlarında derinlemesine araştırma yapma ve hukuk doktoru unvanı alabilme imkânı verilmiştir. Gerek yüksek lisans gerekse de doktora eğitimlerinde, uluslararası hukuka ilişkin derslerin yanında Türk hukukunun da güncel sorunları ile ilgili çok çeşitli dersler verilir. Bu sayede, öğrencilerimizin başta ceza hukuku olmak üzere ticaret hukuku ve borçlar hukuku alanlarında yaşanan son kanuni değişikliklerden ve söz konusu değişikliklerin getirdiği yeniliklerden haberdar olmaları ve değişen hukuk kurallarına hâkim olmaları amaçlanmaktadır.