• Türkçe
  • English

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim esas itibariyle dört yıl sürmektedir. Ancak, Fakültemizde derslerin bir bölümü İngilizce dilinde sürdürüldüğünden, İngilizce düzeyi yeterli olmayan öğrencilerimiz hazırlık programına alınırlar. Öğrencilerimizin İngilizce bilgisini ölçmek amacıyla yapılan seviye belirleme sınavında başarılı olanlar, doğrudan Fakülteye başlama hakkı kazanırlarken, diğer öğrenciler bilgi düzeylerine göre belirlenen hazırlık sınıflarına yönlendirilirler.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde diğer hukuk fakültelerinde genel olarak seçmeli olarak okutulan dersler zorunlu olarak verilir. Ayrıca, klasik hukuk fakülteleri ders programının yanı sıra İngilizce olarak yürütülen dersler vardır. Bu bağlamda, İngilizce olarak işlenen derslere “Uluslararası Hukuk”, “AB Hukuku ve Kurumları”, “Uluslararası Ticari İşlemler”, “Uluslararası Ticari Tahkim”, “İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması”, “İngiliz ve Amerikan Hukukunda Sözleşmeler ve Haksız Fiiller”, “Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukuku”, “Hava Hukuku”, “Uluslararası Kadın Hukuku” dersleri örnek gösterilebilir. Bunun yanında öğrencilerin uluslararası düzeyde tecrübe edinebilmeleri amacı ile düzenlediğimiz yaz okulları ve yaptığımız anlaşmalar ile bu düzeyde verilen derslere yeni bir bakış açısı da kazanma imkanı öğrencilere sunulmaktadır.

Ayrıca, küreselleşen hukuk dünyasında İngilizce’nin yanında başka bir yabancı dilin de öneminin bilincinde olan Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi isteyen öğrencilerimize Rusça’dan Çince’ye, Ermenice’den İbranice’ye, İsveçce’ye veya Lehçe’ye kadar 24 farklı dili öğrenme imkanını sunmaktadır.