• Türkçe
  • English

 

ELFA-Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği Genel Kurul Toplantısı ve Konferans “Hukuk Fakülteleri Yol Ayrımında” Programı 2015

17 Nisan 2015 – Açılış Oturumu – Rektörlük Binası İnan Kıraç Salonu

ELFA-European Law Faculties Association General Assembly Meeting and Conference “Law Faculties at the Crossroads” Programme 

17 April 2015 – Plenary Session – Rectorate Building Inan Kıraç Hall

______________________________________________________________________________________________________________

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanı ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Duygun Yarsuvat’ın fakültedeki bir gününü anlatan “Başkan’ın Ajandası” isimli Galatasaray TV’de yayınlanan program: 

______________________________________________________________________________________________________________

Hukuk Fakültesi öğrencilerinin gözünden Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Comments of Law Students regarding Yeditepe University Law Faculty

“Bu videolar Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü öğrencileri Emir Mavitan – Işıntan Kurşun – Batuhan Calkı ve Tarih Bölümü öğrencisi Selin Çakırgil tarafından Yeditepe Prodüksiyon bünyesinde çekilmiştir.”

______________________________________________________________________________________________________________

İrlanda/Dublin  Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feroz Ahmad’ın  Institute of International and European Affairs yapılan seminerde Türkiye AB ilişkilerine dair yaptıkları konuşmalar

Speeches of Dean Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu and faculty member Prof. Dr. Feroz Ahmad regarding relationship between Turkey and EU in a seminar organized by Institute of International and European Affairs in Dublin/Ireland

______________________________________________________________________________________________________________

Rektörümüz Prof. Dr. Nurcan Baç ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, Çin üniversiteleri ile ortak işbirliği programları, öğrenci ve öğretim üyesi değişimi gibi konularda görüşmek ve ikili anlaşmalar için Çin’de temaslarda bulundu. Konuya ilişkin Cihan Haber Ajansı’nın haberi

Rector Prof. Dr. Nurcan Baç and Dean Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu had official talks with Chinese universities to evaluate cooperation opportunities between the universities, to discuss student and professor exchance programs and to make mutual agreements. News of the Cihan News Agency regarding this subject

______________________________________________________________________________________________________________

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu’nun 20.7.2010 tarihinde konuk olduğu “Başarıya Doğru” Programı (Bölüm 1 ve 2)

Dean Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu was the guest of tv program named “Towards Success” in 7.20.2010 (Part 1 and 2) 

______________________________________________________________________________________________________________

Yeditepe Üniversitesi Genel Tanıtım Filmi (Bölüm 1 ve 2)

General Introductory Film of Yeditepe University (Part 1 and 2)

______________________________________________________________________________________________________________