Amerikan Hukuku’na Giriş I

Ders Kodu: 
LAW 261
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Amerikan Hukuku’na giriş, Amerikan hükümet sistemi ve ABD yüksek mahkeme kararlarının bazılarının tartışarak anlamak
Dersin İçeriği: 

ABD erkler ayrılığı, ABD anayasası ve seçilmiş belli başlı yüksek mahkeme kararlarının incelenmesi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari