• Türkçe
  • English

Hukuk Fakültesi Hakkında

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk lisans eğitimi esas itibariyle dört yıl sürmektedir. Fakültemizde derslerin bir bölümü İngilizce dilinde yürütüldüğünden, İngilizce düzeyi yeterli olmayan öğrencilerimiz hazırlık programına alınırlar. Öğrencilerimizin İngilizce bilgisini ölçmek amacıyla yapılan seviye belirleme sınavında başarılı olanlar, doğrudan Fakülteye başlama hakkı kazanırlarken, diğer öğrenciler bilgi düzeylerine göre belirlenen hazırlık sınıflarına yönlendirilirler ve orada belirlenen düzeye eriştiklerinde lisans öğrenimine başlarlar.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde diğer hukuk fakültelerinde genellikle seçmeli olarak okutulan birçok ders zorunlu olarak verilir. Çağdaş gelişim ve ihtiyaçlara göre ders listesi de güncellenmektedir. Ayrıca, klasik hukuk fakülteleri ders programının yanı sıra içeriğinden hukuk bilgisi yetkinliği kazanılan İngilizce zorunlu dersler de vardır. Bu bağlamda, İngilizce olarak işlenen derslere “Uluslararası Hukuk”, “AB Hukuku ve Kurumları”, “Uluslararası Ticari İşlemler”, “Uluslararası Ticari Tahkim”, “İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması”, “İngiliz ve Amerikan Hukukunda Sözleşmeler ve Haksız Fiiller”, “Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukuku”, “Hava Hukuku”, “Uluslararası Kadın Hukuku” dersleri örnek gösterilebilir. Ayrıca, öğrencilerin uluslararası düzeyde tecrübe edinebilmeleri amacı ile düzenlediğimiz yaz okulları ve yaptığımız anlaşmaların hayata geçirilmesi suretiyle, öğrencilere, bu düzeyde verilen derslere yeni bir bakış açısı da kazanma olanağı sunulmaktadır. Uluslararası birçok öğrenci kongresi, sempozyumu ve seminerleri de hem öğrencilerin İngilizce seviyelerine hem yabancı dili hukuk alanında kullanmalarına hem de bilimsel makale veya tebliğ yazarak sunma becerilerine katkı sağlar.

Ayrıca, küreselleşen hukuk dünyasında İngilizce’nin yanında başka bir yabancı dilin de öneminin bilincinde olan Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi isteyen öğrencilerimize Rusça’dan Çince’ye, Ermenice’den İbranice’ye, Almanca’ya, İsveçce’ye veya bu dillerin Lehçelerine kadar 24 farklı dili öğrenme imkanını sunmaktadır.

Hukuk Fakültesi Nedir?

Hukuk; bireylerin diğer kişilerle veya devletle ya da devletlerin birbirleri arasında olan ilişkilerini devlet yaptırımlarına tabii olan kanunlar ve diğer mevzuatla düzenleyen bilim dalıdır. Hukuk Bölümü ise bireyler, bireyle devlet ve toplum arasındaki ilişkiyi düzenleyen bu mevzuat ve yargı uygulamasının denetlenmesi, döneme uygun olarak geliştirilmesi ve kanunların uluslararası sözleşmelere ve anayasaya uygun olarak düzenlenmesini sağlayan, hukuksal sorunları çözme yetenekleri gelişmiş, tüm dünyadaki hukuku izleyen donanımlı bireyler yetiştirmektedir. Bu anlamda bireyler, devlet ve toplum arasında çıkan anlaşmazlıklarda hukuk mevzuatının hukuk devletinin gereklerine uygun, dürüst ve adil bir şekilde uygulanmasını iyi yetişmiş Hukuk Fakültesi mezunları gerçekleştirmektedir.

Liselerin Eşit Ağırlık bölümü mezunlarının tercih edebileceği Hukuk Bölümü, 4 yıllık lisans eğitimi ve avukatlık için 1 yıllık ve hakimlik veya savcılık için ise 2 yıllık stajı içermektedir. Staj, avukatlık, hakimlik veya savcılık yapmak isteyen hukuk mezunları için zorunludur. Çok yakın tarihte, avukatlık, savcılık, hakimlik ve noterlik meslek veya stajına başlayabilmek için, lisans mezunlarının önce Hukuk Mesleğine Giriş Sınavı!nı başarması gerekecektir.

Hukuk Fakültesi Taban Puanları ve Sıralama

Puan Türü

Genel Kontenjan

Yerleşen

En Düşük Puan

En Yüksek Puan

EA - Burslu

15

15

493,10781

512,02854

EA - %50 Burslu

48

48

386,22399

492,32251

EA - Burssuz

87

-

313,90887

380,35818

Hukuk Fakültesi Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü ücretleri için bu sayfadan yararlanabilirsiniz.

Hukuk Fakültesi Burs İmkanları

Fakülte, Hukuk Bölümü sıralama ve puanlar bağlamında başarılı olan öğrencilerin burs olanaklarından yararlanmasını sağlamaktadır. Hem Hukuk Bölümü’nün hem de Yeditepe Üniversitesi’nin sağladığı burs olanaklarına buradan ulaşabilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi'nde Hukuk Okumak

Hukuk Bölümü, Türk hukuku ile birlikte klasik hukuk ve uluslararası/karşılaştırmalı hukuk alanlarında da eğitim vermektedir. Bu bağlamda, öğrenim esnasında hukuksal analiz ve hukuk ilkelerini destekleyen mantık, matematik, sosyoloji, etik ve felsefe eğitimi de almaktadırlar. Bu anlamda, öğrenciler 4 yıllık lisans eğitimleri boyunca hem temel hukuk sistemlerine hakim olmakta hem de diğer sosyal bilim alanlarında da bilgi sahibi olmaktadır. Türk hukuk sisteminin gelişmesine katkı sağlayacak olan Hukuk Bölümü öğrencileri hukukun üstünlüğüne, hukuk devletine, adil ve dürüst yargılanma ilkesine ve hakkaniyete inanmakta, bireyin ve ülkenin çıkarlarını da düşünmektedir.

Yalnızca teorik eğitim verilmeyen Hukuk Bölümü’nde teori ve pratik somut vaka incelemeleri, kurgusal ders ve sınavlar, klinikler, kurgusal davalar ve yargı uygulamaları dersleriyle birleştirilmektedir. Öğrencilerin olaylara ve olgulara farklı bir perspektiften bakabilmeleri ve fikirlerini özgürce oluşturup söyleyebilmeleri amacıyla bazı dersler Sanal Mahkeme Salonu’nda, hukuk kliniği yapılan yerlerde ve bazı resmi kurumlarda gerçek bir mahkeme veya adli işlem ortamında gerçekleştirilmektedir.

Hukuk bölümünün eğitim dili %30 İngilizce olup, fiilen %30’un üzerinde hukuk branş dersi İngilizce verilmektedir. Özellikle İngilizce hukuk terminolojisine ve karşılaştırmalı hukuk bilgisine hakim olan öğrenciler ABD’li ve Alman hukuk akademsiyenlerinden de ders almaktadır. Bu sayede, öğrenciler, uluslararası ticaret, uluslararası ceza ve alternatif çözüm yolları başta olmak üzere geniş kapsamlı donanıma sahip olmaktadır.

Hukuk bilimi sürekli gelişme gösteren ve çağa ayak uyduran mevzuatla güncellenmektedir. Bu nedenle gelişmelerin yakından takip edilmesi gerekmektedir. Hukuk Fakültesi, Türk hukuku başta olmak üzere, diğer ülkelerdeki mevzuat değişikliklerini de takip etmektedir. Aynı zamanda, ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlenmekte ve öğrencilerin de bu bilimsel gelişmelere kendi çalışmalarıyla aktif katkı sunmaları imkanı sağlanmaktadır.

Hukuk Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

4 yıllık lisans eğitimi ve 12 aylık stajın ardından hukuk mezunları avukat, TAA’ndeki 24 aylık stajın ardından ise savcı ya da hakim olarak çalışabilmektedir. Noterlik, danışmanlık veya akademisyenlik için staj bulunmamakla birlikte, vali veya kaymakam ya da emniyet veya dışişlerinde görev alabilmek için bu mesleklere özgü sınavlara girmeleri gerekmektedir. Avukatlık ruhsatı alan mezunların hakim ve savcı olabilmesi için, sınava girmeleri gerekmektedir. Avukatlık yapmak isteyenler ise kamu kuruluşlarında ve özel sektörde çalışabileceği gibi kendi hukuk bürosunu da açabilmektedir. Akademisyen olmak isteyen mezunların ise yüksek lisansla eğitim hayatına devam etmeleri gerekmektedir.

Hukuk Bölümü mezunlarının yapabilecekleri diğer meslekler arasında kamu veya özel sektörde hukuk danışmanlığı, müşavirlik, müfettişlik, hukuk müşavirliği ve denetçilik bulunmaktadır. Son zamanlarda ulusalüstü mahkemelerde hakimlik, avukatlık, konsolosluk ve diplomatlık da hukuk fakültesi mezunları tarafından sıklıkla tercih edilmektedir.

Misyon Vizyon

Misyonumuz

Atatürk ilkeleri ve çağdaş bilim ışığında, bilimsel ve kültürel tüm alanlarda uluslararası nitelikte araştırmacı, yenilikçi, girişimci mezunlar yetiştirmeye dayalı, yaşam boyu eğitim sağlayan ortamı oluşturmaktır.

Vizyonumuz

Bilgi çağının gerektirdiği yeniliklerle ve evrensel düzeyde sunulan akademik içeriklerle, lisansüstü öğrencilerinin dünya standartlarında donanımlı, etik değerlere sahip, sosyal, nitelikli ve özgün mezunlar olmaları için gerekli ortamı sağlamak, ulusal ve uluslararası işbirliklerine dayalı yaşam boyu eğitim sağlayan ortamı oluşturmaktır.

Öğrenci Değişim Programları

Hukuk bölümü öğrencileri, lisans eğitimlerinin belli bir dönemini öğrenci değişim programları kapsamında yurt dışında geçirebilmektedir. Öğrenciler, farklı bir kültürü yerinde görürken dünyanın eğitim kalitesiyle öne çıkan üniversitelerinin hukuk bölümlerinde öğrenimlerine devam edebilmektedir. Hukuk bölümünün öğrenci değişim programı ve anlaşmalı olunan üniversiteleri buradan inceleyebilirsiniz.

Bologna Süreci

Öğrenciyi merkeze alan bir program olan Bologna Süreci, ulusal ve uluslararası yeterlikler çerçevesinde akademik eğitimi belli standartlara göre yürütmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin çok daha aktif olarak eğitim hayatına katılmasını sağlayan bu program uluslararası arenada yükseköğretim kurumlarının birbirini tanımasını da mümkün kılmaktadır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi (TYYÇ) ile standart göz önünde bulundurularak Hukuk Bölümü’nde verilen eğitimin de kalitesi artırılmıştır. Bologna Süreci kapsamında Hukuk Fakültesi’nde verilen dersleri aşağıdan inceleyebilirsiniz.

*TYYÇ

*LAW 111 Anayasa Hukuku 

*LAW 112 Türk Anayasa Hukuku

*LAW 121 Medeni Hukuk I

*LAW 122 Medeni Hukuk II

*LAW 131 Hukuk Terminolojisi I

*LAW 132 Hukuk Terminolojisi II

*LAW 143 Hukuk Tarihi I 

*LAW 144 Hukuk Tarihi II

*LAW 146 Legal Drafting II

*LAW 152 Genel Kamu Hukuku II

*LAW 201 Miras Hukuku

*LAW 211 International Law I

*LAW 212 International Law II

*LAW 231 İdare Hukuku I

*LAW 232 İdare Hukuku II

*LAW 234 Anayasa Yargısı

*LAW 235 Common Law of Contracts

*LAW 236 Common Law of Torts

*LAW 241 Ceza Hukuku Genel Hükümler I

*LAW 242 Ceza Hukuku Genel Hükümler II

*LAW 251 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I

*LAW 252 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II

*LAW 261 Introduction to US Law I

*LAW 301 Özel Borç İlişkileri I

*LAW 302 Özel Borç İlişkileri II

*LAW 321 Ticaret Hukuku I

*LAW 322 Ticaret Hukuku II

*LAW 311 Ceza Hukuku Özel Hükümler I

*LAW 312 Ceza Hukuku Özel Hükümler II

*LAW 332 Kanun Yolları ve Tahkim

*LAW 341 Eşya Hukuku I

*LAW 342 Eşya Hukuku II

*LAW 355 İş Hukuku

*LAW 356 Comparative Company Law

*LAW 363 EU Law

*LAW 401 Özel Hukuk Uygulamaları I

*LAW 402 Özel Hukuk Uygulamaları II

*LAW 404 Deniz Ticareti Hukuku

*LAW 474 Introduction to US Law II

*LAW 483 Legal Drafting I

*LAW 411 Ceza Usul Hukuku I

*LAW 412 Ceza Usul Hukuku II

*LAW 421 Fikri Mülkiyet Hukuku

*LAW 451 İcra Hukuku

*LAW 452 İflas ve Konkordato Hukuku

*LAW 461 Milletlerarası Özel Hukuk (Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku)

*LAW 462 İflas ve Konkordato Hukuku

*LAW 471 Uluslararası Ticari Tahkim

*LAW 432 Sigorta Hukuku

Çift Ana dal ve Yan dal Olanakları

Çift ana dal ve yan dal programları öğrencilerin Hukuk Bölümü ile birlikte farklı bir bölümde de öğrenim görmelerini sağlamaktadır. Hukuk Fakültesi öğrencileri bu sayede ikinci bir diploma ya da yan dal sertifikası alabilmektedir. Buradan Hukuk Bölümü’nün çift ana dal yapabilecekleri bölümleri inceleyebilirsiniz.

Program Bilgi Paketi