YÜ Hukuk Fakültesi Dergisi

   

    

   

   

   

  http://www.yeditepe.edu.tr/sites/default/files/hukuk_dergi/YUHFD-XIII-1-20 YIL-ARMAGANI 

 


2004 yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (YÜHFD), ülkemizde yayımlanan vakıf üniversiteleri hukuk fakülteleri dergileri içinde en eskisidir. YÜHFD’de Türkçe ve yabancı dillerde makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mevzuat kronikleri ile eser incelemelerine yer verilmektedir. YÜHFD yılda iki sayı olarak yayımlanmakta ve dergide yayımlanan yazılar “hakemin yazarı bilmemesi” esasına dayalı olarak hakem incelemesinden geçmektedir.


Yayın Sahibi

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi adına
Prof. Dr. Sultan TAHMAZOĞLU ÜZELTÜRK
(Dekan)

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Editör 

Prof. Dr. Oktay UYGUN (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Semin TÖNER ŞEN (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Onur ÖZCAN (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Danışmanlar Kurulu

Prof. Dr. Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Prof. Dr. Bilge Umar, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Prof. Dr. Sait Güran, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi  (2004-2013 tarihleri arasında dergimize danışmanlık yapmıştır.)

Prof. Dr. Selçuk Öztek, Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Prof. Dr. Abdülkadir Arpacı, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Erdoğan Bülbül, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Haluk Nomer, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yayın Komisyonu 

Prof. Dr. Rayegan Kender, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Prof. Dr. Yaşar Gürbüz, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Prof. Dr. Duygun Yarsuvat, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Prof. Dr. Köksal Bayraktar, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Nami Barlas, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Prof. Dr. Ali Rıza Okur, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Prof. Dr. Nuray Ekşi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Prof. Dr. Ali Cem Budak, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Prof. Dr. Augusto Sinagra, La Sapienza, Roma Üniversitesi 

Prof. Dr. Bart de Schutter, Vrije Universiteit Brussel 

Prof. Dr. Claudio Grossman, American University, Washington College of 

Law 

Prof. Dr. Helge Loytved, Universität Bielefeld, Fakultät für  

Rechtswissenschaft; Bundessocialgericht, Kassel 

Prof. Dr. Michel Waelbroek, Brüksel Üniversitesi, ULB 

Prof. Dr. Nanette Neuwahl, Montreal Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Prof. Dr. Patrick Hugg, Loyola University School of Law 

Prof. Dr. Ruşen Ergeç, ULB Universite Libre de Bruxelles 

Prof. Dr. Stefan Talmon, Universität Bonn, Fakultät für Rechtswissenschaft, Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Völkerrecht und Europarecht;

 Co-Direktor des Instituts für Völkerrecht 

Prof. Dr. Don Wallace, Jr., Georgetown Üniversitesi, International Law 

Institute-Chairman 

Prof. Dr. Hakan Üzeltürk, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Prof. Dr. Sibel İnceoğlu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Prof. Dr. Diler Tamer, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Prof. Dr. Faruk Acar, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Prof. Dr. Ekrem Ali Akartürk, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Melek Yüce Bilgin, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Bülent Sözer, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Gül Doğan, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Cem Dinar, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Ragıp Barış Erman, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Semin Töner Şen, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Onur Özcan, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Tevfik Sönmez Küçük, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemil Yıldırım, Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Arıç, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi. Mehmet Fethi Şua, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi. Cihan Avcı Braun, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Öğr. Gör. Cihan Mengü Acun, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Öğr. Gör. Nazan Moroğlu, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Öğr. Gör. Jennifer Morrison, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Öğr. Gör. Sinan Naipoğlu, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Öğr. Gör. İsmail Esin, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 


Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Yayın İlkeleri

1. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (YÜHFD), altı ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir.

2. Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, hukuk içerikli her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ve çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.

3. Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya .docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır:
Kağıt boyutu: A4
Üst: 2,5 cm; Alt: 2,5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm
Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı
Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı

5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu(yuhfd@yeditepe.edu.tr) ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir.

6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırılmalıdır.

7. Dergiye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.

8. Dergiye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.

9. Dergiye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.

10. Dergiye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.

11. Yayım Kurulunda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulunca, tekrar hakeme gönderilebilir.

12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır.

13. Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafından denetlenmesine olanak verecek şekilde 5 yıl saklanır.

14. Dergiye ait yeni sayı yayımlandıkça, bu sayı tek bir PDF dosyası şeklinde ULAKBİM Online Dergi Takip Sistemine (ODİS) yüklenir. Ayrıca Derginin 2 adet basılı kopyası da ULAKBİM’e kargo ile ulaştırılır.

15. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.