Amerikan Hukuku’na Giriş II

Ders Kodu: 
LAW 474
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Genel İngilizce bilgisini artırmak ve bununla birlikte hem konuşmada hem de yazmada öğrencinin İngilizce’yi rahat kullanmasını sağlamak. Öğrencinin Amerikan Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku’nun seçilmiş kısımlarını iyi bir şekilde anlamasını sağlamak.
Dersin İçeriği: 

Dersin ilk kısmı Amerikan hukuk geçmişi, özellikle de suçların gelişimi ve Amerikan ceza sistemini ele almaktadır. Öldürme suçu ilk sömestırda en çok incelenecek konu olacaktır. Dersin 2. Yarısında ise Amerikan Anayasası’nın 4. Ek’ine yoğunlaşılacaktır. Bu dersin temel odak noktaları, araştırma, müsadereler ve müzekkere ihtiyacı.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari