Anayasa Hukuku

Ders Kodu: 
LAW 111
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
4
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Anayasa Hukukunun genel esaslarını karşılaştırmalı hukuku da dikkate alarak uygulamayı göz ardı etmeden öğrencilere aktarmak.
Dersin İçeriği: 

Bu dersin kapsamında, anayasa hukukunun kaynakları, siyasi iktidar, devlet ideolojik tasnifi, varlık koşulları ve biçimleri,  Kurucu iktidar, anayasa yargısı, egemenliğin kullanılmasına göre yönetim biçimleri, seçim ve sistemleri, siyasi partiler, yasama, yürütme ve yargı erkleri ve kuvvetler ayrılığı ve kuvvetler ayrılığı çerçevesinde öngörülen siyasal rejimler konuları yer almaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari