Anayasa Yargısı

Ders Kodu: 
LAW 234
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Anayasaların bağlayıcılığı ve üstünlüğünü hayata geçiren siyasal ve yargısal kurumları ulusal hukuk ve karşılaştırmalı hukuk temelinde tartışmak.
Dersin İçeriği: 

Bu dersin kapsamında, yasaların anayasaya uygunluğunu sağlayan siyasal ve yargısal denetim yolları, Anayasa yargısında denetim yolları, denetimin kapsamı, Türk anayasa yargısı ve mahkemesi, denetim yolları, Anayasa yargısına ilişkin temel ilkeler, denetim dışı durumlar, anayasa yargısında yorum, ihmal, yürürlüğün durdurulması, yokluk, gibi konular yer almaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari