Anglo-Sakson Sözleşmeler Hukuku

Ders Kodu: 
LAW 235
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
4
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Anglo-Sakson Sözleşmeler Hukuku’na ve Amerikan Ticaret Kanunu’na ilişkin temel bilgilerin öğretilmesi
Dersin İçeriği: 

Ders, sözleşmeler hukukunda tarafların menfaatlerine genel bakışla başlamaktadır: zararların tazmini, sözleşmenin ifa edileceğine yönelik güven ve beklenti kavramı.

Daha sonra sözleşmelerin kurulması ele alınmaktadır: icap, kabul ve ivaz kavramları. Gabin ve iltihaki sözleşme kavramları çerçevesinde taraflar arasındaki eşitlik hususu tartışılacaktır.

Ardından öğrenciler hâkimin taraflar arasındaki pazarlık süreci üzerindeki denetim yetkisini öğrenmektedirler.

Ders, zararların tazmini ve tazminatın indirilmesi konuları ele alındıktan sonra sona ermektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari