Avrupa Birliği Hukuku

Ders Kodu: 
LAW 363
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
4
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
AB’nin yapılanma tarihine ilişkin giriş yapmak ve AB’nin kurumsal yapısı, organları ve temel ilkelerini açıklamak ve Avrupa Birliği Ortak Pazarına hakim olan temel mevzuatın tartışılması
Dersin İçeriği: 

AB’nin yapılanması, kurumları, AB Hukuku’nun prensipleri, AB Hukukunda temel haklar ve AB Hukukunun uygulanması Ekonomik entegrasyon modelleri, Gümrük Birliği ve Türkiye ilişkileri, AB mevzuatında Ortak Pazar hükümleri, serbest dolaşım ilkeleri

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari