Borçlar Hukuku Genel Hükümler I

Ders Kodu: 
LAW 251
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
4
AKTS: 
5
Dersin Amacı: 
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun Genel Hükümlerinin değerlendirilmesi, bilimsel görüşler ve yargısal kaynaklar ışığında borç ilişkisinin kurulması, kaynakları ve geçerliliğinin irdelenmesi.
Dersin İçeriği: 

Bu dersin kapsamında eski Borçlar Kanunu ve yeni Borçlar Kanunu karşılaştırmalı olarak Borçlar Kanununun sistematiği, Borçlar Hukukunun temel kavramları ve kaynakları, borç ve borç ilişkisi, hukuki işlemlerden ve özellikle sözleşmeden doğan borçlar; sözleşmenin kurulması, yorumlanması, tamamlanması ve değişen koşullara uyarlanması, hükümsüzlüğü, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme konuları okutulacaktır

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari