Ceza Hukuku Genel Hükümler I

Ders Kodu: 
LAW 241
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
4
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Ceza hukukuna hakim genel ilkelerin, ceza kurallarının uygulanma alanının ve suçun maddi unsurunun açıklanması
Dersin İçeriği: 

Ceza hukukunun gelişimi, cezanın amacı, nitelikleri ve çeşitleri, ceza teorileri, Türk Ceza Kanunu sistematiği, suçun maddi unsuru, hukuka uygunluk nedenleri ile kanunun yer, zaman ve kişi açısından uygulanması

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari