Ceza Hukuku Genel Hükümler II

Ders Kodu: 
LAW 242
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
4
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Ceza hukukunda suç genel teorisi ile yaptırım hukukuna ilişkin kuralların açıklanmasıdır.
Dersin İçeriği: 

Ceza hukukunda manevi unsur, iştirak hükümleri, cezalar ve güvenlik tedbirleri, kısa süreli hapis cezalarına seçenek yaptırımlar, müsadere, zamanaşımı ve af ile, ceza hukuku kurallarının uluslararsı alanda uygulanması, bu dersin konusunu oluşturmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari