Eşya Hukuku I

Ders Kodu: 
LAW 341
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
4
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin konularla ilgili muhakeme yapıp doğru sonuçlara varma yeteneğinin kazandırılması
Dersin İçeriği: 

Öğrencilerin eşya hukukunun temel prensiplerine hâkim olmasını sağlamak, eşya hukukuna ilişkin Yargıtay ve doktrinde yer alan tartışmalar hakkında bilgi sahibi olunması

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari