Eşya Hukuku II

Ders Kodu: 
LAW 342
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
4
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin hukuk bilgisini geliştirip hukukçu gibi düşünebilmelerini ve muhakeme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamak
Dersin İçeriği: 

Öğrencilerin eşya hukukunun temel prensiplerine hakim olmalarını sağlamak

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari