Genel Kamu Hukuku II

Ders Kodu: 
LAW 152
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Genel Kamu Hukuku II dersinin amacı, devlet-birey ilişkileri bağlamında insan haklarının kökenini, niteliğini ve tarihsel gelişimini incelemek ve modern siyasal ideolojileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmektir.
Dersin İçeriği: 

İnsan haklarının kökeni, niteliği ve gelişiminin incelenmesi. İnsan haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası standartların karşılaştırılması. Modern siyasal ideolojilerin insan doğası, bireyin değeri, eşitlik, özgürlük ve demokrasi anlayışları bakımından değerlendirilmesi. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari