Hukuk Tarihi I

Ders Kodu: 
LAW 143
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Kuralları ortaya çıkaran sosyal, siyasal ve ekonomik nedenler ile çağdaş yasal düzenlemelere aktarılış sürecinin incelenerek, öğrencilerin hukuk kurallarının amacını ve değişim ilkelerini günümüz yorumları ile sınırlı olmaksızın objektif ilkelere bağlı olarak değerlendirebilmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği: 

Ders üç ana bölümden oluşmaktadır. Tarihi Kısım, Roma Yargılama Hukuku ve Hukukun Temel Kavramları. 1.Bölümde Roma İmparatorluğunun siyasi tarihi ve hukuk kaynakları, ikinci bölümde Roma Yargılama Hukukunun gelişimi ve kuralları, üçüncü bölümde ise tarih boyunca temel hukuk kavramları incelenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari