Hukuk Tarihi II

Ders Kodu: 
LAW 144
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Hukuk kavram ve kurallarının hangi koşullarda doğup, gelişip bugünkü şekillerini aldıklarını göstererek, öğrencilerin kuralları tüm yönleriyle algılamalarını ve objektif değerlendirmeler yapabilmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği: 

Ders iki ana bölümden oluşmaktadır. Roma Borçlar Hukuku ve Roma Eşya Hukuku. Borçlar Hukuku alanında sözleşmeler ve haksız fiiller, Eşya Hukuku alanında mülkiyet hakkı, zilyetlik ve sınırlı ayni haklar incelenmektedir. Hukukun temel kavramları tarihsel süreç içinde karşılaştırmalı olarak incelenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari