Hukuk Terminolojisi I

Ders Kodu: 
LAW 131
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
4
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin temel amacı hukuki durumlarda kullanılabilecek bir İngilizce eğitimi vermektir. Ders İngilizce konuşma ve yazma konularıyla ilgilenir, özellikle de yazma ve analiz yeteneklerinin üzerinde durulur. Hukuksal belge oluşturma ve İngilizce hukuk dili verilmesi de bunlara ektir. Dönem boyunca İngilizce kompozisyon ödevleri verilir. Verilen ödevler çoğunlukla, itirazlar, sorgular, sözleşmelerin yapısı, iş mektupları vb.dir.
Dersin İçeriği: 

Öğrencilerden İngilizce okumaları, anlamaları ve kuralları Amerikan içtihat hukuku davalarına uygulamaları istenir. Ayrıca kendilerine analiz edip düzeltmeleri için çeşitli sözleşme örnekleri verilir. Öğrencilerden ayrıca mahkeme öncesi prosedüre alışmaları için çeşitli itirazlar ve soru kağıtları gibi kağıtları düzenlemeleri istenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari