Hukuki Metin Yazma I

Ders Kodu: 
LAW 483
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
İngilizce hukuki yazım, araştırma, okuma yetenekleri kazandırmak.
Dersin İçeriği: 

Hukuki yazım, araştırma ve okuma dersin esasıdır. Bu ders avukatlar için gerekli olan pratik dil kullanma yeteneğini vermeyi amaçlar. Bu ders öğrencilere; yasaları, içtihat hukukuna ilişkin çeşitli davaları ve emsal kararları verir. Ders çeşitli şekillerde oluşturulmuş yazı örneklerini içerir; müvekkil mektupları, objektif- sübjektif yazım ve hukuki muhtıra yazımı gibi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari