Hukuki Metin Yazma II

Ders Kodu: 
LAW 146
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
İngilizce temel yazma kurallarını anlamak İçtihat hukukunu nasıl kullanmak gerektiğini anlamak İçtihat hukukunda bir davayı nasıl araştıracağını anlamak Hukuki bir meselenin nasıl formüle edileceğini anlamak IRAC tekniğine uygun olarak İngilizce metin yazmayı öğrenmek
Dersin İçeriği: 

Hukuki yazma, araştırma, muhakeme. Bu ders temel olarak İngilizce hukuki belge oluşturabilme yeteneği üzerine yoğunlaşır. Bu bağlamda öğrencilere tüm avukatlar için gerekli olan pratik yetenekleri kazandırmayı amaçlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari