İş Hukuku

Ders Kodu: 
LAW 351
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bireysel iş hukuku konusunda, özellikle iş sözleşmesine ilişkin İş Kanunu hükümlerinin ve yargı kararlarının birlikte ele alınması suretiyle bilgi verilmesi
Dersin İçeriği: 

İş hukukunun temel kavramları, iş sözleşmesinin yapılması hükümleri ve sona ermesi konuları ele alınmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari