İcra Hukuku

Ders Kodu: 
LAW 451
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Para ve diğer alacakların icrası usullerinin öğretilmesi
Dersin İçeriği: 

Genel olarak İcra hukuku, ilamsız icra takibi, şikayet, haciz ve paraya çevirme

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari