İdare Hukuku II

Ders Kodu: 
LAW 232
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
4
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
İdarenin görevleri, yetkileri ile yargısal denetimine ilişkin esas ve usulleri öğrenmek.
Dersin İçeriği: 

İdarenin kamu hizmeti ve kolluk gibi temel görevleri, idari eylem ve işlemler ile idari yargılama konuları incelenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari