İflas ve Konkordato Hukuku

Ders Kodu: 
LAW 452
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
İlamlı icra ve Tacirlerin tabi olduğu iflas hukuku usullerinin ve şirketlerin yapılandırma usullerinin öğrencilere öğretilmesi
Dersin İçeriği: 

Genel olarak İflas hukuku,  konkordato hukuku ve sermaye şirketlerinin yeniden yapılandırılması, Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip, ilamlı icra

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari