Kanun Yolları ve Tahkim

Ders Kodu: 
LAW 332
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Özel hukuka ilişkin uyuşmazlıklarda, ilk derece yargılaması sonucu verilen hükme karşı başvurulabilecek kanun yollarının ve tahkim, arabuluculuk gibi alternatif uyuşmazlık yollarının öğretilmesi.
Dersin İçeriği: 

Bu dersin kapsamında, feragat, kabul ve sulhe ilişkin HMK hükümleri, HUMK’un temyiz ve karar düzeltme ile kanun yararına temyize ilişkin hükümleri ile HMK’nın Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra uygulanacak olan istinaf ve temyiz hükümleri ele alınmakta, tahkim ve arabuluculuk mevzuatımız incelenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari