Medeni Hukuk I

Ders Kodu: 
LAW 121
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
4
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Medeni Hukuka Giriş ve Temel Kavramların öğrencilere aktarılmasıdır.
Dersin İçeriği: 

Medeni Kanunun başlangıç hükümlerinin, medeni hukuk sistemlerinin, hak kavramının,  hak sahibi kavramının, hakların kazanılması ve kaybedilmesine ilişkin hususların, medeni hukukun kaynaklarının, yer, zaman ve anlam bakımından uygulanmasının, iyiniyet kavramı ve dürüstlük kuralının incelendiği derste ayrıca kişiler hukukunun konusu olan kişi ve kişilik kavramı, gerçek ve tüzel kişiler, dernekler, vakıflar, hak ve fiil ehliyeti, kişiliğin korunması, isim, ikametgâh ve hısımlık konuları da ayrıntılı olarak incelenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari