Milletlerarası Özel Hukuk (Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku)

Ders Kodu: 
LAW 461
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
1
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Vatandaşlık hukuku ve yabancılar hukukuna ilişkin temel konuların öğretilmesi; bu alanlarda ortaya çıkan sorunların milletlerarası antlaşmalar, iç mevzuat, doktrin ve mahkeme kararlarıyla değerlendirilmesi.
Dersin İçeriği: 

Bu ders iki temel konudan oluşmaktadır. Birincisi vatandaşlık hukuku ve ikincisi yabancılar hukuku.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari