Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku

Ders Kodu: 
LAW 462
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
1
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Kanunlar ihtilafı ve milletlerarası usul hukukuna ilişkin teorik konuların, milletlerarası antlaşmalar ve mevzuat kapsamında öğretilmesi; bu konulara ilişkin davalarda verilen mahkeme kararlarının incelenmesi.
Dersin İçeriği: 

Bu ders iki temel konudan oluşmaktadır. Birincisi kanunlar ihtilafı ve ikincisi milletlerarası usul hukukudur.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari