Miras Hukuku

Ders Kodu: 
LAW 201
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
1
Kredi: 
3
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Miras tasfiyesinin mal rejimi tasfiyesi ile birlikte açıklanması
Dersin İçeriği: 

 Bu dersin kapsamında; yasal ve iradi mirasçıların kimler olduğu, ölüme bağlı tasarruf türleri, terekenin tespit edilmesi, terekenin tasfiyesi ve mal rejiminin tasfiyesi ile karşılaştırılması gibi konular ele alınacaktır. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari