Özel Borç İlişkileri II

Ders Kodu: 
LAW 302
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Çeşitli sözleşme tipleri, kuruluşları, geçerlilikleri ve bu sözleşmelerin karakteristik özelliklerinin anlatılmasıdır. Öğrencilere içerikte yer alan konularla ilgili muhakeme yapıp doğru sonuçlara varma yeterliliğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Özel sözleşme tiplerinin incelenmesi yönündedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari