Özel Hukuk Uygulamaları I

Ders Kodu: 
LAW 401
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
1
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Öğrencilere konularla ilgili muhakeme yapıp doğru sonuçlara varma yeterliğinin kazandırılması
Dersin İçeriği: 

Öğrencilere özel hukuk derslerine genel bakış ve muhakeme yeteneği kazandırmayı sağlamak

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari