Özel Hukuk Uygulamaları II

Ders Kodu: 
LAW 402
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
3
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Türk Medeni Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu'nun uygulamasında önem taşıyan ve/veya sıklıkla karşılaşılan problemlerin sanal mahkeme ortamında gerek avukat, gerek hakim, gerekse bilirkişi pozisyonunda tartışılarak, bilimsel ve yargısal kaynaklar ışığında çözümlenebilmesi
Dersin İçeriği: 

Bu dersin kapsamında, öğrencilerin geçmiş dönemlerde öğrendikleri özel hukuk bilgilerinin sanal mahkeme ortamında uygulamaya yönelik olarak kullanılması amaçlanmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari