Sigorta Hukuku

Ders Kodu: 
LAW 432
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Sigorta hukukunun pratik ve uygulamadaki sorunlarını ele almak
Dersin İçeriği: 

Bu derste, sigorta sözleşmesinin tanımı, kuruluşu, türleri, süresi, sigorta sözleşmesinin hükümleri, sigorta ettirenin borçları, sigortacının sigorta himayesi edimi ve bu edimin kapsamı, sona ermesi ve sorumluluk sigortalarının incelenmesi konu alınmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari