Ticaret Hukuku II

Ders Kodu: 
LAW 322
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
4
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Türk hukukundaki ortaklık tiplerinin ve şirketler hukukuna hakim ilkelerin kavranması
Dersin İçeriği: 

Bu dersin kapsamında, şirketler hukukunun genel hükümleri, temel ilkeler, borçlar kanununda düzenlenen adi ortaklık ve ticaret kanununda ayrıntılı hükümlerle düzenlenen ticaret ortaklıkları, kolektif, komandit, anonim ve limited ortaklıklar hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari