Türk Anayasa Hukuku

Ders Kodu: 
LAW 112
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
4
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Türk Anayasa Hukukuna ilişkin kavram ve kurumları gerek teorik gerekse uygulama düzeyinde ele alarak, Türkiye’nin anayasal işleyişini bilimsel metotlarla incelemek.
Dersin İçeriği: 

Bu dersin kapsamında, Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri, Türkiye Cumhuriyetinin anayasal temel ilkeleri, siyasal partileri rejimi, devletin yasama, yürütme ve yargı alanındaki yapılanması, temel hak ve özgürlükler rejimine ilişkin esas ve ölçütler, anayasanın değiştirilmesi gibi konular ele alınmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari