Uluslararası Hukuk II

Ders Kodu: 
LAW 212
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
1
Kredi: 
4
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Uluslararası Hukukun devlet sorumluluğu, deniz ve hava hukuku konuları öğretilir
Dersin İçeriği: 

Yabancı kişi ve şirketlere karşı devletin sorumluluğu. Deniz Hukuku. Hava ve Uzay Hukuku. Çevre hukuku. Anlaşmazlıkların barışçı yollarla çözümü. Diplomasi yoluyla çözüm. Yargı yoluyla çözüm.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari