Uluslararası Ticari Tahkim

Ders Kodu: 
LAW 471
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Milletlerarası tahkimin temel kavramlarının öğretilmesi
Dersin İçeriği: 

 Milletlerarası Ticari Tahkimin kuramsal temelleri ve pratikteki işleyişi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari