Bildiri Özetleri - Avrupa ve Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Güncel Sorunlar - Uluslararası Sempozyum