TERCİH DÖNEMİ SSS

Tercih Döneminde Sıkça Sorulan Sorular

1-) Yeditepe Üniversitesinin ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinin bana katacağı artılar nelerdir?

Yeditepe Üniversitesi 1996 yılında İSTEK Vakfı bünyesinde kurulmuş Türkiye’nin en eski ve köklü vakıf üniversitelerinden birisidir. Eğitimde başarının en temel unsurlarından biri eğitim veren kurumun kurumsal bir yapıya sahip olması ve bu işi öğrencilerin azami menfaatine hizmet edecek şekilde sürdürebilmesidir. Bu nedenle gerek eğitimde yıllardan beri sahip olduğu tecrübe gerekse kurumsal kimliği ile Yeditepe Üniversitesinin size katacağı en büyük artı üniversite sınavı sonucunda beklediğiniz en iyi eğitimi size sağlayacak olmasıdır.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi açısından durum değerlendirildiğinde ise fakültenin öğrenci yetiştirmedeki felsefesi şu şekilde açıklanabilir:

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinin amacı, İngilizce ve tercihen iki bir yabancı dili iyi bilen, hukukun yanı sıra sosyal bilimlerin diğer alanlarında bilgili, küreselleşmenin gerektirdiği geniş ufuklu, kültürlü, hukukun üstünlüğü ilkesine inanan, dürüst, ülke çıkarlarını savunan ve hukuk biliminin gelişmesine katkıda bulunabilecek hukukçular yetiştirmektir (bkz. Dekan Mesajı).

Diğer bir deyişle, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin size vereceği temel değer İngilizce yanında -öğrencinin talep etmesi halinde- ikinci başka bir yabancı dile hâkim, Türk hukukunun yanı sıra uluslararası düzeyde hukuku iyi bilen, bir hukukçuda olması gereken temel karakter vasıflarına sahip ve tüm bu nitelikleri haiz olmasının sonucunda sadece Türkiye’de değil uluslararası düzeyde hukuki iş ve uyuşmazlıklara çözümler üretebilecek birer hukukçu olmanızı sağlamaktır.

Ayrıca Yeditepe Hukukun öğrencilerine sağlamış olduğu bu vizyon sayesinde, Anadolu’nun farklı yerlerinden gelmiş çoğu mezunumuz başlangıçtaki hayallerinin ötesine de geçerek uluslararası düzeyde birer hukukçu olarak hukuk camiasında yerlerini almışlardır:

Almanca eğitim veren Bahçelievler Anadolu Lisesi mezunu bir öğrenci olarak, Almanca eğitiminin mükemmel olduğu ve dil seviyesine göre öğrencilerin çeşitli sınıflara ayrıldığı, ancak İngilizce’yi, Almanca’nın yanında ikinci bir dil olarak haftanın 2 saatinin ayrıldığı bir ders olarak görmüştüm. Dolayısıyla bu eşsiz üniversiteye geldiğimde, İngilizce’de en basit, en temel cümleleri bile kuramazken, bu üniversite bana akıcı bir İngilizce’nin yanı sıra, paha biçilemez bir hukuk terminolojisi kazandırdı. Bana Amerika’nın en iyi üniversitelerinden birinde burslu olarak master yapma ve dünyanın pek tanınmış hocalarıyla çalışabilme fırsatı kazandırdı.” (bkz. Mezun Görüşleri, Buket Onur Arpacı)

Sonrasında gelen cevapta ise hem kafamdaki tüm soru işaretleri ortadan kalktı hem de telefonda konuştuğum ve tüm sorularıma cevap veren kişinin fakültemizin dekanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu olduğunu öğrendim. Yeditepe Üniversitesi ile ilk irtibatım bu şekilde olmuştu ve almış olduğum yanıtlar sayesinde kafamda olmak istediğim hukukçu modelinden artık emindim (…) Fakülteye başladığım ilk günden itibaren “lisedeki Ege’ye geri dönerek avukatlık yapma” fikrimi bir kenara bırakıp Yeditepe Üniversitesi’nin ve fakültemin bana vermiş olduğu imkânlardan sonuna kadar yararlanarak İstanbul ve hatta yurt dışına ulaşabilmek için elimden gelen her şeyi yapmaya sonuna kadar kararlıydım. Bu hususta yazları da dâhil olmak üzere memlekete dönmeyip İstanbul’da kalmak niyetindeydim ki gerçekten de durum ve sonuçları aynen öyle oldu.” (bkz. Mezun Görüşleri, Mustafa Okan Yağcı)


2-) Fakültenizdeki akademik kadronun durumu nedir? Öğretim üyelerinin öğrencileri ile olan ilişkisi nasıldır?

Kanaatimizce, avukatlık sınavının gelmek üzere olduğu ve hukuk hocası sayısına kıyasla çok daha fazla sayıda hukuk fakültesinin bulunduğu bir dönemde, kariyer planlamasını yapacak olan bir hukuk öğrencisi adayının sorması gereken en önemli soru budur.

Akademik kadro, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinin 1996 yılından beri üzerinde en titizlikle durduğu hususlardan birisidir. Fakültemizde Türk hukukuna ilişkin dersler Türkçe; uluslararası düzeydeki dersler ise İngilizce verilmektedir. Bu derslerde de her branşta kendi alanlarının en iyisi olan akademisyen ve uygulamacıların öğrenciyle sadece ders sırasında değil devamlı olarak irtibat halinde olması amaçlanmaktadır. Bu nedenle fakültemizin tam/yarı zamanlı hoca kadrosunu ve özgeçmişlerini öncelikle incelemenizi tavsiye ederiz. (bkz. Akademik Kadro)

Bunun yanında fakültemizde uluslararası nitelikteki hukuka ilişkin derslerde de derslerin büyük bir çoğunluğu yabancı hocalar tarafından verilmektedir. Örneğin,

  • Microsoft kararı gibi önemli kararların altında imzası bulunan Avrupa Birliği Adalet Divanı Hâkimi ve fakültemizin tam zamanlı öğretim üyesi Prof. Dr. Vilenas Vadapalas; (ilgili haber için tıklayınız)
  • Ünlü tarihçi ve hukuk fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Feroz Ahmad; (ilgili haber için tıklayınız)
  • Torts, Contracts gibi Anglo-Sakson hukukuna ilişkin derslerde birçok Amerikalı öğretim üyesi fakültemiz bünyesinde bulunmaktadır. (bkz. Akademik Kadro)

Hukuk fakültelerinin 1000 civarında öğrenci alma geleneğini hala sürdüğü bir dönemde Yeditepe Hukuk her sene 180 öğrenci almaktadır. Fakültenin kurulduğu yıldan beri öğrenciler, derslerde belirli gruplara (section) ayrılarak optimum bir sınıf düzeninde kalabalığın içinde kaybolmadan ve hocalar ile interaktif bir şekilde eğitimlerine devam etmektedirler.

Tüm bunlara ek olarak, öğrencilere fakülteye başladıkları dönemde kendilerine atanan danışmanları ile kendileri için en uygun ders programını oluşturma ve kariyer planlamalarını belirleme hususunda devamlı görüş alışverişi halindedirler.


3-) Fakültenizde müfredat dışında başkaca etkinlikler gerçekleşmekte midir?

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinin 2002 yılından bu yana gerçekleştirmiş olduğu önemli etkinlik ve duyurulara ilişkin arşivimizi inceleyebilirsiniz. (bkz. Etkinlikler)

Etkinliklere birkaç örnek vermek gerekirse, birkaç sene önce Hukuk Fakültemiz bünyesinde Yeditepe Hukuk, Amsterdam Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İktisadi Kalkınma Vakfı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliği ile Avrupa Birliği Hukuku Yaz Okulu Programının 8.si düzenlenmiştir. Programda Amsterdam Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri ve Avrupa Birliği Adalet Divanı Hâkimleri ders vermiştir. Programa Yeditepe Hukuk öğrencilerinin yanı sıra Ekonomi Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı gibi kurumlardan birçok bürokrat, avukat ve hukukçu katılım göstermiştir. (ilgili haber için tıklayınız)

American University Washington College of Law ve Yeditepe Hukukun işbirliği neticesinde bu sene American University Washington College of Law Yaz Okulu Programının 10.su düzenlenmiştir. Bu program çerçevesinde her sene Amerikalı öğrenciler Yeditepe Hukuka gelerek öğretim üyelerimizden Türk hukukuna ilişkin ders almakta; Yeditepe Hukuk öğrencileri ise Washington D.C.’ye giderek Amerikalı hukuk profesörlerinden Amerikan hukukuna ilişkin dersler alıp Supreme Court, IMF gibi önemli kurumlara ziyaretler gerçekleştirmektedirler. (ilgili haber için tıklayınız)

Ayrıca Yeditepe Hukuk öğrencileri Türkiye ve uluslararası düzeyde düzenlenen sanal mahkeme yarışmalarına katılmaları konusunda yoğun bir şekilde teşvik edilmektedir. 2010 yılında ELSA (Avrupa Hukuk Öğrencileri Birliği) tarafından düzenlenen Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Kurgusal Duruşma Yarışması; 2014 yılında ASIL (Amerikan Uluslararası Hukuk Birliği) tarafından düzenlenen Jessup Sanal Mahkeme Yarışması Türkiye Finallerinde Yeditepe Hukuk takımları Türkiye birinciliği kazanmışlardır. (ilgili haber için tıklayınız)


4-) Üniversite/ Fakültenizde dil eğitimi nasıl?

Yeditepe Hukukta Türk hukukuna ilişkin dersler Türkçe; uluslararası nitelikteki dersler (örneğin Avrupa Birliği Hukuku, Rekabet Hukuku, Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku vs.), temel hukuk İngilizcesine ve Anglo-Sakson hukukuna dair dersler (örneğin, Legal Drafting, Torts, Contracts vs.) İngilizce olarak okutulmaktadır. Bu dersler toplam müfredatın yaklaşık %35 – 40’ına tekabül etmektedir. Bu nedenle İngilizce düzeyi fakülteye başlamak için yeterli olmayan öğrenciler için hazırlık okulu bulunmaktadır.

Öğrencilerimizden hazırlık okulu sınavını atlayanlar doğrudan fakülteye başlamaktadırlar. Bunun dışında hazırlık sınavına geçemeyen öğrenciler İngilizce seviyelerine göre sınıflara ayrılarak 1 ila 3 kur düzeyinde İngilizce sınıfına alınırlar.

Hazırlık okulunda ve sonrasında fakültede verilen yoğun İngilizce, hukuk İngilizcesi ve İngilizce hukuk dersleri neticesinde öğrencilerimiz, mezun olduklarında uluslararası düzeyde çalışan hukuk bürolarında sahip oldukları teknik ve pratik İngilizceleri ile kolaylıkla iş bulabilmektedirler. (bkz.  GSG Hukuk Bürosu Tanıtımı)

Bunun dışında ikinci bir yabancı dil öğrenmek isteyen öğrenciler de Yabancı Diller Yüksekokulunun açmış olduğu Çince’den Rusça’ya; İbranice’den Arapça’ya kadar geniş bir yelpazede istedikleri dersleri alabilmektedirler.


5-) Fakültenizin yurt dışı bağlantıları nasıl?

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Amerika, Avrupa, Çin ve Rus üniversiteleri ile şu an için toplam 88 adet Erasmus-Sokrates ve ikili işbirliği anlaşmasına imza atmıştır. (bkz. Anlaşmalı Üniversiteler)

Bunun dışında öğrencileri için yurtdışında çeşitli yaz okulu programlarına da sahiptir. (bkz. Uluslararası Yaz Okulu Programları)

Bu imkânlar altında Yeditepe Hukuk öğrencilerinin yurtdışında eğitim görmelerinin yanında önem arz eden bir başka husus daha bulunmaktadır. Akademik yıl içerisinde yurtdışından kaç öğrencinin Yeditepe Hukuku tercih ederek eğitim için ülkemize geldiği hem üniversitenin/ fakültenin yurtdışında bilinirliği hem de gerçekten o fakültede yabancı dilde eğitim verilip verilmediğini gösteren önemli bir kriterdir. 2013/2014 akademik yılında sadece Yeditepe Hukuka dünyanın çeşitli yerlerinden 56 yabancı öğrenci eğitim görmek için gelmiştir.


6-) Hukuk fakültesinde çift anadal/yandal imkânları bulunmakta mıdır?

Yeditepe Üniversitesi, öğrencilerine ana lisans programlarına ek olarak ikinci bir dalda lisans diploması alma, ya da bir yandal programında öğrenim görme olanağı tanımıştır. Buna bağlı olarak Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans öğrencileri, istedikleri ve gerekli koşulları yerine getirdikleri takdirde “Çift Anadal” (double major) ve “Yandal” (minor) programlarına girebilmektedirler. Fakültemizde uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, uluslararası ticaret, mütercim tercümanlık, felsefe gibi alanlar ile çift veya yan dal yapan öğrencilerimiz bulunmaktadır.

7-) Fakültenize ait bir hukuk kütüphanesi bulunmakta mıdır?

Yeditepe Üniversitesi Bilgi Merkezi içerisinde Hukuk Fakültesi öğrencilerine hitaben ayrı bir hukuk bölümü bulunmaktadır. Fakülte politikası olarak bu bölümde devamlı olarak güncel Türk ve yabancı doktrinin titizlikle takip edilmektedir.

Kütüphaneye ilişkin resimler ve detaylı bilgi için tıklayınız.

Lisans programları hakkında
bilgi almak için formu doldurun!